Consulting

‘De kansen van strategische marketing’

Steun en betrokkenheid van de hoogste managementlaag bij marketing is onontbeerlijk. Strategische marketing is te belangrijk om helemaal aan de marketingafdeling over te laten. Het is een integrale managementtaak en het is aan te raden dat op zijn minst een van de directieleden zich eigenaar voelt van de marketingdoelen en -strategie.

358A0230a

Strategische marketing kan heel goed ingezet worden als instrument tot verandering. Dat kan best wat complexe thema’s met zich meebrengen. En dus is de betrokkenheid en kennis van de directie uiterst noodzakelijk in dit verandertraject, waarin de marketeer als ‘changemaker’ moet worden ondersteund.

Pien van Gemert kan samen met u de kansen van strategische marketing behandelen en onderzoeken. We vertalen de missie, visie en organisatiedoelen naar strategische marketingstrategieën en -doelen. We onderzoeken ook of de huidige organisatiestructuur en werkwijze toereikend is om die doelen te behalen. Welke plaats heeft marketing in uw organisatie?