Consulting

Ik schrijf in opdracht marketingplannen, innovatieplannen, projectplannen, beleidsplannen en subsidieaanvragen. Nu doe ik dat bijvoorbeeld voor de Nederlandse Dansdagen, Orkater en DEN.

Op het gebied van de inrichting van de organisatie werk ik samen met directie en medewerkers aan de inrichting van bijvoorbeeld het marketingteam. Wat is het doel, wat zijn de activiteiten en taken, wie kan wat doen? Zijn de afspraken helder, is er goede overdracht?

Ook kan ik als programmamanager een opgave implementeren in uw organisatie. Momenteel doe ik dat als programmamanager van de Fair Practice Code in de culturele sector en de creatieve industrie, in opdracht van Kunsten ’92. Eerder ontwikkelde ik een incompany management leergang voor Het Nationale Theater. Ik heb diverse leer- en masterprogramma’s ontwikkeld, bijvoorbeeld in 2018 voor het programma Theater Inclusief, in opdracht van 13 schouwburgen en 9 theatergezelschappen.

Gezien mijn ervaring als marketingmanager geef ik veel advies op het gebied van marketing. Maar sinds een aantal jaar verdiep ik mij ook in ‘samenwerking’, ‘partnerships’ en de ‘lerende organisatie’.

‘De kansen van strategische marketing’

Steun en betrokkenheid van de hoogste managementlaag bij marketing is onontbeerlijk. Strategische marketing is te belangrijk om helemaal aan de marketingafdeling over te laten. Het is een integrale managementtaak en het is aan te raden dat op zijn minst een van de directieleden zich eigenaar voelt van de marketingdoelen en -strategie.

Strategische marketing kan heel goed ingezet worden als instrument tot verandering. Dat kan best wat complexe thema’s met zich meebrengen. En dus is de betrokkenheid en kennis van de directie uiterst noodzakelijk in dit verandertraject, waarin de marketeer als ‘changemaker’ moet worden ondersteund.

Ik kan samen met u de kansen van strategische marketing behandelen en onderzoeken. We vertalen de missie, visie en organisatiedoelen naar strategische marketingstrategieën en -doelen. We onderzoeken ook of de huidige organisatiestructuur en werkwijze toereikend is om die doelen te behalen. Welke plaats heeft marketing in uw organisatie?