Consulting

Schrijven van plannen

Ik ontwikkel en/of redigeer in opdracht marketingplannen, innovatieplannen, projectplannen, beleidsplannen en subsidieaanvragen. Klanten zijn/waren: de Nederlandse Dansdagen, Orkater, Read My World en DEN.

Programma-management

Gezien mijn ervaring als marketingmanager geef ik veel advies op het gebied van marketing. Maar sinds een aantal jaar verdiep ik mij ook in programmamanagement, samenwerking, partnerships en de lerende organisatie.

Ik heb diverse leer- en masterprogramma’s ontwikkeld. Bijvoorbeeld in 2018 voor het programma Theater Inclusief, in opdracht van 13 schouwburgen en 9 theatergezelschappen. Eerder ontwikkelde ik een incompany management leergang voor Het Nationale Theater.

Ik ben inzetbaar om een opgave te implementeren in de organisatie. Momenteel doe ik dat als programmamanager van de Fair Practice Code in de culturele sector en de creatieve industrie, in opdracht van Kunsten ’92. Hier ben ik programmamanager van een twee jaar durend programma om de code verder te implementeren, te verdiepen en te promoten.

Strategische marketing

Samen met jullie onderzoek ik de kansen van strategische marketing. We vertalen de missie, visie en organisatiedoelen naar strategische marketingstrategieën en -doelen. We onderzoeken ook of de huidige organisatiestructuur en werkwijze toereikend is om die doelen te behalen. In de meeste gevallen ga ik samen met de organisatie aan het werk en leid ik een aantal gesprekken om samen tot de kern te kunnen komen. Vervolgens lever ik een advies op maat.

Vacature hoofd marketing & communicatie?

Ik adviseer ook over de (her)inrichting van de organisatiestructuur naar aanleiding van strategische doelen en we werken dan samen aan de juiste inrichting van het team. Je kunt me vragen om samen de juiste nieuwe collega te vinden. We ontwikkelen (als dat nodig is) samen de functie-omschrijving en ik zoek in mijn netwerk naar de juiste mensen. Eventueel begeleid ik ze een aantal maanden nadat ze zijn begonnen. Hoe fijn is het om samen op te starten!

Hoe kan directie constructief samenwerken met de marketeer ?

Steun en betrokkenheid van de hoogste managementlaag bij marketing is onontbeerlijk. Strategische marketing is een integrale managementtaak en het is aan te raden dat op zijn minst een van de directieleden zich eigenaar voelt van de marketingdoelen en -strategie.

Strategische marketing kan heel goed ingezet worden als instrument tot verandering. Dat kan best wat complexe thema’s met zich meebrengen. En dus is de betrokkenheid en kennis van de directie uiterst noodzakelijk in dit verandertraject, waarin de marketeer als ‘changemaker’ moet worden ondersteund. Welke plaats heeft marketing in jouw organisatie?