Consulting

Strategie

Ik ontwikkel en/of redigeer in opdracht marketingplannen, innovatieplannen, projectplannen, beleidsplannen en subsidieaanvragen. Nu doe ik dat bijvoorbeeld voor de Nederlandse Dansdagen, Orkater, Read My World en DEN. Ook adviseer ik over de (her)inrichting van de organisatiestructuur naar aanleiding van strategische doelen en werken we samen aan de juiste inrichting van het team.

Steun en betrokkenheid van de hoogste managementlaag bij marketing is onontbeerlijk. Strategische marketing is een integrale managementtaak en het is aan te raden dat op zijn minst een van de directieleden zich eigenaar voelt van de marketingdoelen en -strategie.

Strategische marketing kan heel goed ingezet worden als instrument tot verandering. Dat kan best wat complexe thema’s met zich meebrengen. En dus is de betrokkenheid en kennis van de directie uiterst noodzakelijk in dit verandertraject, waarin de marketeer als ‘changemaker’ moet worden ondersteund. Welke plaats heeft marketing in uw organisatie?

Ik onderzoek samen met u de kansen van strategische marketing. We vertalen de missie, visie en organisatiedoelen naar strategische marketingstrategieën en -doelen. We onderzoeken ook of de huidige organisatiestructuur en werkwijze toereikend is om die doelen te behalen. In de meeste gevallen ga ik samen met de organisatie aan het werk en leid ik een aantal gesprekken om samen tot de kern te kunnen komen. Vervolgens lever ik een advies op maat.

Gezien mijn ervaring als marketingmanager geef ik veel advies op het gebied van marketing. Maar sinds een aantal jaar verdiep ik mij ook in programmamanagement, samenwerking, partnerships en de lerende organisatie.

Programma-management

Ik ben ook inzetbaar om de opgave te implementeren in uw organisatie. Momenteel doe ik dat als programmamanager van de Fair Practice Code in de culturele sector en de creatieve industrie, in opdracht van Kunsten ’92. Hier ben ik programmamanager van een twee jaar durend programma om de code verder te implementeren, te verdiepen en te promoten.

Ik heb diverse leer- en masterprogramma’s ontwikkeld. Bijvoorbeeld in 2018 voor het programma Theater Inclusief, in opdracht van 13 schouwburgen en 9 theatergezelschappen. Eerder ontwikkelde ik een incompany management leergang voor Het Nationale Theater.