Coaching

Cultuurmarketing heeft meer mogelijkheden dan ooit. 

Om marketeers in de culturele sector te versterken en om hen te begeleiden bij het ontwikkelen en implementeren van een integrale marketingstrategie, heb ik het mentorprogramma ‘Leiderschap in cultuurmarketing’ ontwikkeld.

Ik bied ook een programma op maat aan, waarin op directieniveau wordt onderzocht wat de kansen zijn van strategische marketing binnen de organisatie en hoe strategische marketing een stevige plek in de organisatie kan krijgen.

Huidige en eerdere deelnemers: Zina, Nederlands Kamerkoor, Oorkaan, de Nederlandse Dansdagen, Theater Rotterdam, Kunstenbond, Pro Demos en studenten LinC, Universiteit Utrecht.

‘Leiderschap in cultuurmarketing’
Mentorprogramma voor cultuurmarketeers

  1. Kennisoverdracht en versterking
  2. Persoonlijke ‘coaching on the job’
  3. Deliverable: (herziend) marketingplan en implementatieplan

Een marketeer in een culturele organisatie verbindt de zakelijke met de artistieke doelstellingen. En dat is een prachtige opdracht!

Pien van Gemert

In het mentorprogramma ‘Leiderschap in cultuurmarketing’ wordt de cultuurmarketeer in een nieuwe werkomgeving persoonlijk begeleid en ondersteund. Omdat de werkdruk vaak hoog is of omdat de marketeer nog niet overal even ervaren in is, kan een sparringpartner en ‘mentor van buiten’ zeer gewenst zijn om in een korte tijd samen een stevige (herziende) marketingstrategie te ontwikkelen en te implementeren.

In het programma wordt er kennis overgedragen op het gebied van situationeel leiderschap, verandermanagement, partnerships, projectmanagement, communiceren en beïnvloeden en uiteraard marketing, positionering en profilering.

De coaching on the job bestaat uit het zich eigen maken van de organisatie en de context van het product en het verkennen van de eigen rol en verantwoordelijkheden. Ook sta ik klaar om te sparren over de waan van de dag. Ik stel mijn brede netwerk ter beschikking en – waar nodig – wordt de marketeer gekoppeld aan professionals die specifieke kennis, vaardigheden en inspiratie kunnen bieden.

Uiteraard is het mogelijk het programma op maat te ontwikkelen.

Attachment-1