Welkom

foto_PienvanGemert
Pien van Gemert


Als programmaleider, trainer, extern vertrouwenspersoon en adviseur strategie en persoonlijk leiderschap focus ik mij op leer- en innovatietrajecten in de kunstensector en creatieve industrie. 

De afgelopen vier jaar jaar ben ik werkzaam als programmaleider van de Fair Practice Code bij Kunsten ’92. De Fair Practice Code is gebaseerd op vijf kernwaarden: solidariteit, vertrouwen, transparantie, duurzaamheid en diversiteit. Fair practice betekent voor mij: hoe werken we eerlijk, duurzaam en vol vertrouwen met elkaar samen? Binnen een organisatie, in de sector en met subsidiënten, het publiek en andere stakeholder.

Ook heb ik de afgelopen twee jaar bij Kunsten ’92 gewerkt aan KUNSTEN2030.

Coachend leiderschap vind ik belangrijk om verbinding tot stand te brengen en te houden om als team het beste resultaat te behalen. Ik ben geïnteresseerd in het bereiken van synergie binnen creatieve werkprocessen. Daarnaast gaat mijn aandacht naar het behalen van zakelijke doelstellingen.

Als coach en trainer ben ik verbonden aan Coaching in de Cultuur. Na 20 jaar als manager te hebben gewerkt in de culturele en creatieve sector, heb er nu voor gekozen om als mentor  en procesbegeleider mijn ervaring over te dragen aan anderen en mijn kennis in te zetten als adviseur in de sector.